050 35 93 18
050 35 93 18

Onze Diensten

Recomed biedt hygiënische zorgen en verpleegkundige zorgen waarvoor een doktersattest vereist is.

Hygiënische zorgen

Deze zorgen worden door het ziekenfonds vergoed. Hiervoor is geen doktersattest vereist.

Verpleegkundige zorgen

Voor deze zorgen is wel een doktersattest vereist. Deze zorgen worden eveneens door uw ziekenfonds vergoed.

Ons Zorgaanbod

De opsomming van ons zorgaanbod is zeker niet eindig. Als u een specifieke hulpvraag heeft mag u deze zeker aan ons stellen. Wij volgen regelmatig bijscholingen en zijn bereid nieuwe technieken aan te leren wanneer bij onze patiënten een nieuwe behandeling moet worden opgestart.

Daarnaast staan we ook steeds paraat voor dringende zorgen. We zijn maar één telefoontje weg. Dit alles natuurlijk steeds met een luisterend oor vanuit een diep respect voor u en uw verhaal!

Wij hechten er veel belang aan dat de patiënt een vertrouwensband kan opbouwen en dat de privacy gewaarborgd is. We zijn ervan overtuigd dat dit de opvolging van de zorg alleen maar ten goede komt.

Wondzorg

Hebt u een kleine of grote, eenvoudige of eerder complexe, chronische of acute wonde? We helpen u graag! Ook het verwijderen van hechtingen of haakjes kan u aan ons toevertrouwen.

Toilet en hygiëne

We helpen bij het wassen en de persoonlijke hygiëne, bij het in- en uitstappen uit bed, bij het verversen van de kledij en het incontinentiemateriaal. Wij richten onze aanvraag via elektronische weg rechtstreeks aan de Adviserend Geneesheer van uw ziekenfonds. Om hygiënische zorgen aan te vragen gebruiken wij een scoreformulier. Deze score bepaalt hoe veel en hoe vaak u recht hebt op hygiënische zorgen. Dit kan variëren van twee maal per week tot meermaals per dag.

Het voorschrift van een arts kan wel een aanvullende informatieve waarde hebben of een extra element zijn om onze aanvraag aan uw ziekenfonds mee te onderbouwen.

Inspuitingen en infusietherapie

Op voorschrift van de behandelende geneesheer komen we langs voor het toedienen van inspuitingen via intramusculaire weg (in de spier), subcutane weg (onderhuids) of intraveneuze weg (rechtstreeks in de ader). Op deze manier kunnen wij vitamines, pijnstillers, antibiotica en tal van andere producten toedienen.

Stomazorg

We volgen de toestand van de stoma op en staan in voor het verversen ervan. Afhankelijk van de toestand van de patiënt, kunnen we hem of haar ook aanleren om het stomamateriaal zelf te vervangen. Het kan gaan over een colostoma op de dikke darm, een ileostoma op de dunne darm of een urostoma op de urinewegen. Wij volgen de toestand van het stoma op en staan in voor de verzorging van uw stoma.

Zo u dit wenst nemen wij contact op met de stomaverpleegkundige van het ziekenhuis waar uw stoma aangelegd werd, om aanvullende informatie te krijgen over uw stoma of om de stomaverpleegkundige en chirurg op de hoogte te houden van de toestand van uw stoma. Wij nemen ook contact op met de stomaverpleegkundige en de chirurg indien zich problemen zouden voordoen met uw stoma.

Wij leggen voor u ook de contacten met de verschillende diensten en organisaties die in kunnen staan voor de aflevering van uw stomamaterialen aan huis.

Sondevoeding

We staan in voor de voeding van patiënten die niet meer in staat zijn om zelf te eten. We dienen vloeibare voorverpakte afgeleverde voeding toe via een sonde in de neus of een sonde rechtstreeks in de maag of darmen (door middel van enterale of jejunale voedingssonden). Deze voeding dienen wij meestal via een voedingspomp toe.

Wij staan ook in voor de verzorging van de insteekopening van de voedingssonde. Deze sonde werd meestal tijdens een kleine ingreep via de buikwand rechtstreeks in de maag of de darm geplaatst. Ook het spoelen van de sonde zelf, om verstopping te voorkomen, behoort tot ons takenpakket.

Ons team heeft ruime ervaring met het toedienen van verschillende types en soorten sondevoeding, van alle firma's die sondevoeding op de markt brengen. Wij rapporteren online met het behandelend team in het ziekenhuis, en zorgen ervoor dat u tijdig een nieuwe bestelling thuis geleverd krijgt door uw voorraad van sondevoeding en materialen op te volgen.

We kunnen uw gastrostomiesonde ook thuis vervangen.

TPN

TPN staat voor ‘totale parenterale nutritie’ of voeding die intraveneus wordt toegediend aan patiënten die op eigen initiatief geen voeding kunnen innemen. Deze voeding wordt rechtstreeks intraveneus (via een ader) toegediend. Dit gebeurt langs een centrale katheter of langs een poortkatheter.

Wij ontsmetten ook regelmatig de insteekopening, waarlangs de katheter werd geplaatst. Bij toediening via een poortkatheter plaatsen wij regelmatig een nieuw naaldje. Op deze manier wordt het infectierisico tot een minimum herleidt.

Sandostatine inspuitingen

Artsen schrijven Sandostatine voor bij patiënten die problemen hebben met hormonen producerende organen. Ook bij ernstig zieke mensen die last hebben van diarree, misselijkheid en braken. Gezien de specifieke toedieningswijze van het product, mag dit enkel worden toegediend door verpleegkundigen die hiervoor werden opgeleid (Nova-nurses). Reginald en Lara volgden deze opleiding.

Thecale pijntherapie

Thecale pijntherapie betekent dat de pijnstillers via een katheter rechtsreeks worden afgegeven in het ruggenmergvocht, de plaats waar pijnsignalen worden doorgegeven naar de hersenen door middel van een medicatiepomp.

Palliatieve zorg

In de laatste fase van het leven staan we patiënten bij om hun comfort te optimaliseren en de pijn te bestrijden, met extra tijd en ruimte voor specifieke noden.

Lavementen

Omwille van het gevaar op inwendige verwondingen mogen lavementen enkel geplaatst worden door verpleegkundigen, op voorschrift van een arts.

Opvolging van diabetes

Integrale verzorging (bepalen glycemiewaarden, insulinetoediening….) en opvolging van diabetespatiënten in samenspraak met de behandelende arts.

Oogverzorging

Nazorg na een chirurgische ingreep aan het oog. Deze zorg wordt tot 30 dagen post-operatief terugbetaald door uw mutualiteit.

Poortkatheter

Een poortkatheter wordt gebruikt om op een veilige manier bv chemotherapie te kunnen toedienen. De poortkatheter blijft onder de huid zitten gedurende de ganse behandeling. Wij kunnen op vaste tijdstippen de poortkatheter komen aanprikken, spoelen en de infusor komen afsluiten.

Compressietherapie

Wij brengen medische steunkousen, korte en lange rek zwachtels,… aan volgens het voorschrift van de arts. Bij sommige wonden kan het aanbrengen van de juiste compressietherapie een gunstig effect hebben op de wondgenezing. Als wij dit aangewezen vinden overleggen wij hiervoor rechtstreeks met uw arts.

Indien nodig, kunnen wij 's avonds opnieuw bij u langs komen om de steunkousen uit te trekken.

Aanbrengen zalven of geneeskrachtige producten

Bij bepaalde huidaandoeningen zoals psoriasis, eczeem, schimmelinfectie van de huid, zona, … kan u op ons beroep doen voor het aanbrengen van een zalf of geneeskrachtig product.

Plaatsen en verzorgen van sondes

Wij kunnen blaassondes, maagsondes, … bij u thuis plaatsen. Heel vaak komt u echter vanuit het ziekenhuis of een andere instelling thuis met een reeds geplaatste sonde. Wij kunnen deze reeds geplaatste sonde ook bij u thuis verder verzorgen of vervangen.

Deze verzorging bestaat onder meer uit het ontsmetten van de insteekopening, het spoelen van de sonde en de blaas indien nodig, het plaatsen of herplaatsen van de sonde, ...

Een bijzondere sonde is de suprapubische sonde. Dit is een blaassonde die rechtstreeks via de buik in de blaas wordt geplaatst. Vaak moet de patiënt om de 4 à 6 weken naar het ziekenhuis om deze sonde te vervangen. Onze verpleegkundigen hebben de kennis om deze sonde bij u thuis te vervangen indien u dit wenst, zodat u hiervoor niet telkens naar het ziekenhuis moet.

Thuisdialyse

We kunnen zowel peritoneale dialyse (buikspoelingen) als hemodialyse (kunstnier) thuis begeleiden.

Hulp bij medicatie

Het correct klaarzetten van je medicatie en een correcte inname zijn belangrijk. We ondersteunen u hier graag bv wekelijks klaarzetten van uw medicatiebox of dagelijks toezicht op inname van de medicatie. We geven u de voorgeschreven inspuitingen, dienen medicatie toe via een sonde of helpen jou bij de voorbereiding ervan.

Aspiratie van secreties, zorg aan de tracheacanule

Na bepaalde operaties, bestraling van de luchtwegen, … kan het zijn dat een tracheostoma moet worden aangelegd. Dit is een incisie in de voorzijde van de luchtpijp (via de huid). Door deze opening wordt een buisje (canule) in de luchtpijp geplaatst.

Wanneer u met dergelijke canule naar huis komt, staan wij in voor de verzorging thuis. Dit omvat het reinigen van de canule, verzorging van de insteekopening en aspiratie (wegzuigen) van slijmen uit de luchtwegen.

Geestelijke gezondheidszorg

Wij bieden ondersteuning bij mensen met psychische of cognitieve problemen. Wij helpen structuur aan te brengen in uw dagorde.

Onze rol is echter nog veel breder! Wij hebben ook aandacht voor:

  • Medicatieveiligheid
  • Eten en drinken: we hebben aandacht voor ondervoeding, uitdroging, overgewicht, tekort aan vitamines.
  • Mondzorg: wij stimuleren en/of zorgen voor een goede mondhygiëne. We observeren actief de mondstatus.
  • Incontinentiezorg. Incontinentie is complex. Incontinentie kan door verschillende factoren ontstaan: medicatie, onderliggende ziekten, bereikbaarheid toilet. Wij geven ondersteuning en advies over: toiletgang, verbeteren van de mobiliteit en vermijden van obstakels, gebruik incontinentiemateriaal, omgaan met schaamte en sociale isolatie.
  • Valpreventie. We wijzen op bestaande gevaren in huis. We zoeken actief mee om van uw eigen woning een veilige thuis te maken.