050 35 93 18
050 35 93 18

Veelgestelde Vragen

Veelgestelde Vragen

Kom vrijblijvend langs in ons Infopunt. Wij luisteren graag naar uw noden! U kan er bij ons terecht op werkdagen van 14u tot 17u of na afspraak. 1 adres: Gistelsesteenweg 293 – 8200 Sint-Andries

U bent steeds vrij in uw keuze. Ook wij werken volledig onafhankelijk. U kan beroep op ons doen ongeacht het ziekenfonds waarbij u bent aangesloten.

Nee, wij zijn geconventioneerd, dat wil zeggen dat wij ons houden aan de officiële RIZIV tarieven en werken volgens het systeem van derdebetaler. Dat betekent dat wij rechtstreeks factureren aan uw ziekenfonds.

De wet voorziet echter niet dat alle zorgen automatisch terugbetaald worden. Voor die zorgen vragen we uitzonderlijk een kleine vergoeding. Wij volgen de tarieven die voorzien zijn door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) en uw mutualiteit. We rekenen geen remgeld aan.

Hieronder kunt u de tarieven terugvinden die we hanteren voor het aanrekenen van zorgen aan uw mutualiteit of ziekteverzekering. Tarieven Week Tarieven Weekend

Natuurlijk! Wij staan steeds in voor de continuïteit van de zorg elke dag van het jaar, inclusief weekends en feestdagen.

Onze verpleegkundigen komen bij u aan huis. Maar 'thuis' is een heel rekbaar begrip als het over thuisverpleging gaat. Zo komen we ook op school of in het kinderdagverblijf; op uw werk; in uw assistentiewoning (serviceflat); in een voorziening voor personen met een beperking, op uw vakantieadres.... Op afspraak kunt u ook op het adres van onze zaak terecht. Op uw vraag komen wij ook langs met een gewone wagen zonder belettering zodat niemand meteen weet dat u ziek of hulpbehoevend bent.

Doktersvoorschrift Voor elke verzorging is een doktersvoorschrift nodig, behalve voor de hygiënische verzorging. Dit is noodzakelijk om de toegediende zorgen terugbetaald te krijgen via je ziekenfonds. Op het voorschrift vermeldt uw arts de aard van de verzorging, de periode, het aantal keren dat u verzorgd moet worden en eventueel geneesmiddelen die moeten toegediend worden. Er is een nieuw doktersvoorschrift nodig indien de opgegeven termijn voorbij is en u nog verzorging nodig hebt. Vraag dus tijdig een nieuw voorschrift aan uw arts. Administratieve gegevens Bij elk bezoek leest uw verpleegkundige uw elektronische identiteitskaart (eID) in. Leg dus zeker uw eID klaar, samen met een kleefvignetje van uw ziekenfonds. Verzorgingsmateriaal Elke verpleegkundige beschikt over basismateriaal voor de verzorging. Een aantal zaken dient u zelf te voorzien (bv. medicatie of specifieke verbanden). Bij uw aanvraag en bij uw eerste verzorging krijgt u hierover meer info.

Bij een eerste bezoek zal Thuisverpleging Recomed met u een richtuur afspreken. We proberen dit richtuur zoveel mogelijk te respecteren. Indien er zich een vertraging mocht voordoen omwille van verkeersproblemen of onvoorziene omstandigheden, rekenen we op uw begrip.

Ja, in de meeste gevallen wel. Op die manier hebt u een vast aanspreekpunt en kunnen wij uw situatie goed opvolgen en evalueren. Onze verpleegkundigen zijn natuurlijk ook maar mensen, ook zij hebben al eens nood aan beetje rust. In dat geval kan het zijn dat een andere verpleegkundige u komt verzorgen. Deze verpleegkundige is volledig op de hoogte van uw situatie en kan desgewenst uw vaste verpleegkundige contacteren.

Elke verpleegkundige heeft in duo een vaste ronde waardoor u een vertrouwensband kunt opbouwen.

Wij luisteren naar uw noden en besteden graag de nodige tijd aan uw zorg. Onze dagelijkse verzorging is een warme en menselijke ontmoeting die ook op sociaal vlak voor ‘verzorging’ zorgt. De verpleegkundige maakt tijd voor u én uw familie en vrienden. Tenslotte is een patiënt meer dan alleen zijn aandoening. Ook zijn of haar omgeving speelt een belangrijke rol. Zo streven we met alle betrokken partijen naar een totaaloplossing.

Als u de deur niet open doet, laat de verpleegkundige steeds een briefje achter in uw brievenbus. Op die manier weet u dat uw verpleegkundige is langs geweest.

Indien u de deur niet opent, zal de verpleegkundige proberen zich ervan te vergewissen dat u op dat moment niet in nood verkeert.

Kan u niet aanwezig zijn op het afgesproken tijdstip? Verwittig ons in dat geval dan tijdig van uw afwezigheid en we leggen een nieuwe afspraak vast. Bovendien voorkomt u zo het opstarten van onze noodprocedure ‘patiënt in nood’ als de verpleegkundige aan uw deur staat en u niet open doet.

Onze verpleegkundigen zijn echte dierenvrienden. Bovendien kan de aanwezigheid van dieren een positieve invloed hebben op uw genezingsproces. Daarom streven we ernaar om dieren zoveel mogelijk bij de patiënt te laten en vertrouwd te laten raken met de verpleegkundige. De verpleegkundige zal echter steeds (samen met u) de afweging maken opdat de zorg optimaal en hygiënisch kan gebeuren. Wanneer de zorg in het gedrang komt kan de verpleegkundige uit veiligheidsoverweging vragen om het dier tijdelijk af te zonderen. We vragen dan ook om dit te respecteren. Soms reageren dieren op een andere manier dan verwacht doordat ze ons als potentieel bedreigend ervaren voor hun baasje.

Indien dieren aanwezig mogen blijven van de verpleegkundige, verlangen we wel dat de baasjes hun dieren hierin goed begeleiden.

Vertrouwen en respect: een wederzijdse wisselwerking

Onze verpleegkundigen verzamelen heel wat informatie tijdens de verzorging. We trachten steeds in alle situaties eerlijk, respectvol en discreet om te gaan met onze patiënten en hun omgeving. Bovendien zijn alle medewerkers van Thuisverpleging Recomed en hun eventuele partners gebonden aan het beroepsgeheim.

Alle medewerkers van Thuisverpleging Recomed ondertekenen ook een clausule dat zij kennis hebben genomen van de wetgeving omtrent beroepsgeheim en waarin zij beloven deze regels te zullen naleven.

Als patiënt hebt u zo ook het recht tot inzage van uw persoonsgegevens en het wijzigen of wissen ervan.