050 35 93 18
050 35 93 18

Onze Partners

Recomed Partner aanbod

In samenspraak met u en uw familie kunnen wij ook andere disciplines voor u inschakelen.

Wij staan open voor innovatieve partnerships met andere zorgverstrekkers (bv. sociale huizen, assistentiewoningen, multidisciplinaire praktijken, ziekenhuizen, ...) en willen op deze manier toekomstgericht denken.

Wij werken samen met

Oranje vzw

Oranje bouwt samen aan een open en ontvankelijke samenleving waar iedereen een volwaardige plaats vindt. Oranje richt zich tot alle personen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijk kwetsbare doelgroepen, ongeacht leeftijd of aard van de beperking. Ze gaan in dialoog en werken samen met alle betrokkenen en de samenleving. Oranje is een open en toegankelijke organisatie: ze vinden het belangrijk dat iedereen z'n vraag kan stellen. Om een antwoord te geven op die vragen investeren ze in de samenleving waar Oranje deel van uitmaakt. Daarnaast investeert Oranje in gespecialiseerde zorg waar nodig.

www.oranje.be

Dienstencentrum Ter Dreve

Dienstencentrum Ter Dreve biedt in de groene rand rond Brugge een ruim dienstverleningsaanbod aan een 150-tal kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Ter Dreve zet volop in op maatschappelijke tendensen van zorgvernieuwing, inclusie en innovatie. Daartoe maken we werk van een gedifferentieerd, dynamisch én laagdrempelig aanbod.

www.terdreve.be

Resicare : zorg voor huis en dier.

Service bieden waarbij mensen centraal staan en het hart op de eerste plaats komt.

www.resicare.be

Yorick Naeyaert : Recomed doet Bewegen: sport voor mensen met een maatje meer

www.yoricknaeyaert.be

Maura Dasseville : Kapster aan huis.

mauradasseville@hotmail.be

0496/23 11 71

Sylvia Tas : Kapster aan huis

0479/81 19 45

Amélie Ryde : Medisch pedicure en schoonheidszorgen

rocher.ryde@icloud.com

0498/928890

Sabine : Medisch pedicure

Gistelsteenweg 60, Varsenare

0494/61 92 64

Stefanie Van Den Berghe : Pedicure en schoonheidszorgen

0479/79 87 99